Navigácia

Projekt Ekorok 2013/2014 Aktivity projektu 2013/2014 Zberové aktivity 2013/2014 Deň Zeme 2013/2014 Smeti preč 2012/2013 Ekospravodaj 2012/2013 Ekokaraoke 2012/2013 Eko konferencia 2012/2013

Ekorok 2013/2014

Aktivity projektu 2013/2014

   Motto o prírode:
"Príroda je oproti nám vo výhode,  môže existovať  bez nás,  ale my bez nej nie."

 

AKTIVITA 31

Výtvarná súťaž - Úsmev pre strom
SHP Harmanec a.s. pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia vyhlásil aj výtvarnú súťaž Vieš kresliť a máš nápad?, v rámci ktorej žiaci našej školy kreslili na tému zber papiera ,recyklácia papiera, ochrana životného prostredia, alebo záchrana stromov. Práce boli veľmi zaujímavé  a pestré, výsledky čakáme do 30.apríla 2014.

fotoalbum marec-apríl

 

AKTIVITA 30

Deti vyčistili studničku

Koncom prvého aprílového týždňa sa v Prievidzi upratovalo. Radnica vyhlásila Veľké jarné upratovanie a nezostalo iba pri vyhlásení. Čistili dospelí i deti. A nielen okolie svojich domov či škôl. Naši žiaci zo Základnej školy na Rastislavovej ulici urobili dobrý skutok v lese nad Hradcom.
II.A –Vyčistila  a upravila studničku II.B- Umiestnila striešku nad studničkou a II.C- Vytvorila búdky pre vtáčikov a odstránila hustý porast v okolí studničky a stromu.Ukázali, že aj našim žiakom záleží na čistote, ochrane i zlepšovanie životného prostredia, v ktorom žijú.

fotoalbum marec-apríl

AKTIVITA 29
Zbieram baterky

Aj tento školský rok sa zapájame do súťaže  spoločnosti INSA s podporou MŽP SR Zbieram baterky.Pomáhame chrániť zdravie človeka. Niektoré batérie obsahujú toxické kovy, ktoré môžu poškodiť ľudské zdravie aj v najmenších koncentráciách. Ak skončia tieto batérie v odpade, korodovaním ich obalu sa postupne uvoľňujú ťažké kovy do životného prostredia. Preto je nevyhnutné, aby všetky použité batérie a akumulátory boli zozbierané a recyklované s čo najväčšou možnou opatrnosťou a šetrnosťou k životnému prostrediu. Recyklovanie batérií je proces, pri ktorom opätovne využijeme už predtým použité batérie, čím zabraňujeme mrhaniu zdrojov, zmenšujeme potrebu využívania nových prírodných materiálov a znižujeme množstvo uskladnených odpadov. Pomáhame znovuvyužívať materiály.
Zatiaľ najväčšími rivalmi sú triedy 6.A a 8.A, uvidíme ktorá trieda najviac sa posnaží.

fotoalbum marec-apríl

AKTIVITA 28
Vyhodnotenie zberu papiera

Vyzbierali sme 17 623 kg papiera, priemer na žiaka 30,2kg.

Víťazná trieda       1.miesto 9.B= 2 120kg                    najlepší zberač        1.miesto 9.B - Kováč Jakub  1785,5 kg            

Zachránili sme 140 stromov.  Stromy  nám dávajú kyslík, krásu púčikov, kvetov a listov, množstvo rôznych plodov, drevo na rozmanité veci, tieň pre chvíle oddychu, svojimi koreňmi spevňujú pôdu, zachytávajú vietor a sneh, sú útulkom pre mnohé živočíchy.

fotoalbum marec-apríl

AKTIVITA 27
Nakresli svoju sovu

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného projektu vyhodnotil aktivitu zameranú na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami. Úlohou bolo nakresliť ľubovoľnou technikou sovu. http://www.zsodborne.sk/index.php/component/k2/item/139-sutaz-nakresli-svoju-sovu-2
Medzi odmenenými prácami boli aj práce našich žiačok: 
3. miesto L. Michálková 8.A
4. miesto A. Čertíková 8.C

Gratulujeme! fotoalbum marec-apríl

 


AKTIVITA 26
Ekoplagáty.

Ani našim deťom nie je ľahostajná ochrana životného prostredia. Svoje postrehy takto výtvarne vyjadrili žiaci 8.B a 8.C triedy. Rozprávali o snahe , aby v prírode bolo menej odpadu, zbierali a triedili odpad a zamýšľali sa nad dôležitou budúcnosťou ochrany prírody.

fotoalbum marec-apríl

AKTIVITA 25
Zážitkový deň s lesníkmi.

Netradičné vyučovanie zažili žiaci 2. ročníka piatok 14.marca2014. Spolu s pracovníkmi Lesy SR štátny podnik OZ Prievidza si overovali svoje vedomosti z prírody, poznávali les a jeho obyvateľov, zážitkovou formou rástli ako stromy, kŕmili vtáčikov, pracovali s prírodným materiálom a osvojili si nové slovo -mimikry. Na záver deti spolu s lesníkmi vysadili 4 stromčeky, o ktoré sa budú starať do svojej krásy. Za toto krásne dopoludnie plné lesných zážitkov ďakujeme pani riaditeľke Ing. Jankejovej Petre a jej spolupracovníkom. Dúfame , že sa na takejto poučnej akcii ešte stretneme. Lesu Zdar.

fotoalbum marec-apríl

AKTIVITA 24
Sme podporovateľom  akcie Hodiny pre Zem.

V roku 2014 pripadá Hodina Zeme na sobotu 29.marca o 20.30 hod. Symbolickým aktom zhasnutia svetiel na jednu hodinu môžete vyjadriť svoj pozitívny postoj k našej planéte .
Hodina pre Zem je pravdepodobne najväčším verejným celosvetovým podujatím. Zhasnutím svetiel sa každoročne spojí viac ako miliarda ľudí po celom svete, zo súkromného aj verejného sektora, vo viac ako 6000 mestách a obciach, v jednotnej myšlienke – dosiahnuť zmenu pre matku Zem. Hodina pre Zem predstavuje celosvetové hnutie za trvalo udržateľný život. Zapojiť sa môžete aj Vy. V sobotu, 29.3.2014 o 20:30 miestneho času na hodinu zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, firme či meste a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete.Hodina pre Zem je dôležitou výzvou pre každého jednotlivca, vládu či firmu, aby prevzali zodpovednosť a zohrali tak svoju rolu pri zaisťovaní udržateľnej budúcnosti. Pretože každý má schopnosť zmeniť svet, v ktorom žijeme.

fotoalbum marec-apríl


AKTIVITA 23
Nakresli si svoju sovu - sova ako symbol múdrosti.

Ktorá sova je medzi deťmi v posledných mesiacoch asi najobľúbenejšia a najznámejšia? Asi sa zhodneme na tom, že je to Hedviga – sova Harryho Pottera. Na celom svete žije asi 170 druhov sov. Sovy sú typické tým, že majú veľmi veľké dopredu smerujúce oči. Pozerajú s dopredu ako človek. Možno práve preto považujeme oddávna sovu za symbol múdrosti. Nevedia však hýbať očami a preto, aby videli okolo seba, musia otáčať hlavou. Hlavu dokážu otočiť skoro úplne dookola .Sovy žijú na celom svete okrem Antarktídy. Najväčšou sovou v Európe je výr skalný. Harryho Hedviga jesova snežná (belaňa tundrová). Je to veľká denná sova, bielej farby s hnedými škvrnkami. Ďalšie známe druhy sov sú: plamienka driemavá, myšiarka ušatá, kuvičok vrabčí, kuvik obyčajný.
Aj naši žiaci druhého stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže o najkrajšiu sovu. Vedeli by ste , ktorá je najkrajšia?

fotoalbum marec-apríl

                                       AKTIVITA 22

Vyhodnotenie februárového kola zberu papiera.

Vyzbierali sme 4 106,50kg papiera. Zachránili sme 33 stromov.

Triedy                         jednotlivci

1.miesto 5.A= 867,5kg           1.miesto 9.B - Kováč Jakub      580 kg

2.miesto 9.B= 740 kg             2.miesto 5.A – Gajdušek Boris 327kg

3.miesto 2.A= 300 kg             3.miesto 5.A - Steranka Filip    293 kg

AKTIVITA 21

EKOHRA s Lidl Slovensko.

Zapájme sa do súťaže, ktorej usporiadateľom je Lidl Slovenská republika s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Predmetom súťaže je zber PET fliaš a ich odovzdanie prostredníctvom automatov na výkup vratných obalov (nachádzajú sa v predajniach Lidl).

Školy s najvyšším počtom vyzbieraných PET fliaš môžu získať multifunkčné ihrisko, alebo rekonštrukciu už existujúcich plôch určených na športové účely, prípadne športové pomôcky.Termín konania je

od 1.2.2014 (7:00) do 28.2.2014 (20:00).

Potvrdenky o odovzdaní PET fliaš sa odovzdávajú na recepcii školy.

fotoalbum január - február

Aktivita 20

Projekt - Úsmev pre strom.

Naša škola sa zaregistrovala do environmentálneho projektu Úsmev pre strom určený pre základné školy vyhlásenou Slovenskou agentúrou životného prostredia a SHM Harmanec a agentúrou Úsmev pre strom. Cieľom projektu, je zvýšiť záujem a aktivitu  žiakov, aby svojou činnosťou zlepšovali životné prostredie a recykláciu.. Svojou zberovou aktivitou budú dávať stromom druhú šancu a ukážu ako si vedia vážiť prírodu. V areály školy budú novo vysadzovať  minimálne jeden strom. Zaujímavou je aktivita Vieš kresliť a máš nápad? ,kde budú deti vyjadrovať svoju kreativitu v téme recyklácie papiera a záchrane stromov. Najlepší budú bojovať o zaujímavé ceny pre celé triedy ,aj pre jednotlivcov. Držíme palce!

fotoalbum január - február

Aktivita 19

Prikrmujeme vtáky v zime.

Kŕmidlá, ktoré sme minulú zimu pripravovali boli obletované sýkorkami, stehlíkmi, zelienkami, ďatlom či glezgom, teraz zívajú prázdnotou. Vtáčiky tento rok si dokázali nájsť dostatok potravy v prírode. Počasie spôsobilo, že zatiaľ k nám zo severu Európy neprišli ani severské druhy spevavcov, či to už boli pinky a chochláče. Vraj niektoré vtáctvo už vydáva zvuky tak, ako v čase znášky vajec. Uvidíme čím nás tohtoročná  teplá zima ešte prekvapí. Kŕmidlá majú vtáky stále pripravené svojimi pochúťkami zo slnečnice, čo keď mrazy náhodou ešte prídu.

fotoalbum január - február

AKTIVITA 18

Vianoce pre zvieratká.

Veľa tajomného a slávnostného bolo vo zvyklosloví zimného obdobia. Ale najkrajšie zvyky, obyčaje predsa len patria k Vianociam. Aj naše deti z turistického krúžku 15.decembra 2013 svojou štedrosťou nezabudli ani na zvieratká v lese. Jabĺčka, mrkva, orechy, zemiaky, semiačka nechýbali na pníkoch a konárikoch, ktoré sami deti ozdobovali a upravovali pre zvieratká. Pri besede s mladým ochranárom  prírody Marekom Měrkom sa dozvedeli, prečo vtáčiky a zvieratká v mrazoch a v zime musia prikrmovať. Na záver si zasúťažili a s dobrým pocitom odchádzali domov, že na rok sa v lesoparku stretneme znova. Ďakujeme za krásny zážitok  T.O.Javorinka a CVČ Spekru Prievidza.

fotoalbum november - december

AKTIVITA 17

Zimné slávnosti.

V decembri sa triedy premenili na zimnú krajinu snehuliakov, vločiek a vytvárali vianočnú atmosféru plnú očakávaní. Triedne kolektívy sa starajú nielen o čistotu okolia školy , ale i o svoje triedy, ktoré podľa ročných období skrášľujú. Takto sme vítali Zimné slávnosti.

fotoalbum november - december

AKTIVITA 16

Projektové vyučovanie  -  Náš les, park.

Žiaci 2.C triedy na hodine prírodovedy vytvárali projekt, predstavy svojho lesa či parku. Na prvej hodine  sme rozprávali pravidlá správania  v prírode. Na druhej hodine si deti vo svojich encyklopédiách vyhľadávali zvieratá žijúce v našich lesoch a hľadali zaujímavosti  o svojom zvieratku, na konci sme v kruhu postupne vypočuli  zvláštnosti a rekordy zo sveta zvierat. Najviac deti bavila posledná úloha ,kde kreslili svoj les, alebo park. Spoločne sme sa tešili z vystavených prác.

fotoalbum november - december

AKTIVITA 15

Staráme sa o čistotu okolia školy.

Upratali sme priestor medzi pavilónmi A a B. "Čo sme si narozhadzovali, to si aj upraceme." Žiaci 8.B triedy.

fotoalbum november - december

AKTIVITA 14

Jesenná výzdoba

fotoalbum november - december

AKTIVITA 13

Zbieram baterky

http://www.malebaterky.sk/

Niektoré batérie obsahujú toxické kovy, ktoré môžu poškodiť ľudské zdravie aj v najmenších koncentráciách. Ak skončia tieto batérie v odpade, korodovaním ich obalu sa postupne uvoľňujú ťažké kovy do životného prostredia. Preto je nevyhnutné, aby všetky použité batérie a akumulátory boli zozbierané a recyklované s čo najväčšou možnou opatrnosťou a šetrnosťou k životnému prostrediu.

fotoalbum november - december

AKTIVITA 12

Práca s prírodným materiálom.

Deti na hodinách výtvarnej výchovy veľmi radi pracujú s prírodným materiálom, pri ktorom si rozvíjajú jemnú motoriky prstov, fantáziu, zručnosť a estetiku. O tom svedčia aj ich sovičky z lisovaných listov, lepených ježkov z bukvíc, papierových slnečníc z dreva a semien, hríbiky robené kašírovanou technikou, vytváranie obrazcov z lepených listov a ich odtlačkov .Zaujímavá bola výstavka školského klubu detí Záhady záhrady. Deti si skrášlili  svoje triedy malými minizáhradkami plodov jesene. Zistili, že jesenná príroda je krásna a zaujímavá .

 

Aktivita 11

Turistická vychádzka do prírody.

V rámci turistického krúžku sa 5.októbra deti v hojnom počte zúčastnili vychádzky na Vendelín .V lese si zasúťažili cez prekážkovú dráhu, hod  konárom . Vyskúšali si prácu s mapou , aj poznávanie turistických značiek. Záver sa niesol zberom gaštanov v kúpeľoch a poznávaním stromov. Domov deti odchádzali s dobrým pocitom nielen so slnečného dňa, ale aj urobenie niečo pre svoje zdravie.

fotoalbum november - december

Aktivita 10

Srdce pre deti 

1.A sa zapojila do súťaže O2 pod nazvom "Srdce pre deti" v zbieraní starých mobilov. Za každý vyzbierany mobil usporiadateľ venuje 1€ na charitatívny program Srdce pre deti. Trieda 1.A vyzbierala 425 mobilov a tým nielen prispela na charitatívny program, ale aj vyzbierala odpad, ktorý usporiadateľ náležite zneškodni.

fotoalbum september - október

ATIVITA 9

Deň jablka v 1.C 

Pre žiakov 1.C bol 9. október 2013 netradičný deň. Pripravili si Deň jablka. Dozvedeli sa o jablku rôzne zaujímavosti, ale aj múdrosti. Deň bol plný aktivít, súťaží a hier. Súťažili o to, kto priniesol najväčšie a najkrajšie jablko. Mamičky prichystali deťom dobrôtky pripravené z jabĺk a žiaci svojimi chuťovými pohárikmi zisťovali, ktorá z dobrôt je najchutnejšia.  Bol to naozaj zábavný a sladký deň.

fotoalbum september - október

AKTIVITA 8

Týždeň zdravej výživy 

O význame konzumácie ovocia a zeleniny vie dnes asi každý. V týždni od 14.10. do 18.10.2013 bola v škole vyhlásená súťaž o triedu s najvyššou konzumáciou ovocia a zeleniny.

Žiaci nosili zdravú desiatu, spojili príjemné s užitočným a trpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže. Na prvom stupni vyhrala trieda 2.A s počtom 319 kusov ovocia a zeleniny. Na druhom stupni sa stali víťazmi žiaci 9.A s počtom 365 kusov ovocia a zeleniny. Výhercovia dostali za odmenu košík plný ovocia. Výhercom blahoželáme!

1. stupeň:                                                              2. stupeň:

1. miesto - 2.A trieda                                           1. miesto - 9.A trieda

2. miesto - 3.A trieda                                          2. miesto - 7.A trieda

3. miesto - 2.B trieda                                          3. miesto - 6.B trieda

fotoalbum september - október

AKTIVITA 7

Návšteva Prepoštskej jaskyne

Na úvod školského roku sa žiaci druhého ročníka s plným nasadením a elánom vybrali do Bojníc na prehliadku Múzea praveku v Prepoštskej jaskyni. Oboznámili sa s miestom, kde kedysi veľmi dávno žil neandertálsky pračlovek, spoznali spôsob jeho života, videli zvieratá, ktoré mohol loviť aj  spôsoby ako ich  loviť.  V tvorivých dielňach si žiaci „na vlastnej koži“ vyskúšali, ako sa praveký človek obliekal, aké nástroje používal a ako žil. Za zvukov bubnov a pokrikov si spoločne so „šamanmi“ zatancovali. Nakoniec lezením po rebríku navštívili novootvorenú „šamanskú“ jaskyňu. Deti s radosťou spomínajú na tento slnečný deň plný zážitkov.

fotoalbum september - október

AKTIVITA 6

Škola v prírode Sebechleby

V dňoch  od 9.9.2013 do 14.9.2013 sa žiaci 3.ročníka zúčastnili  ŠvP  v Sebechleboch. Žiaci boli počas celého programu školy v prírode aktívni. V každej časti plnili zaujímavé úlohy a na záver pobytu si svoje vedomosti mohli overiť v kvíze. Samozrejme program obsahoval množstvo hier a zábavy.   Vyskúšali si strieľanie z luku, zo vzduchovky, rôzne športové činnosti. Množstvo prírodnín, malých potvoriek a skrývačka v lese – to bola nezabudnuteľná  Balafrého  „Zálesácka šupa“! Tematicky zamerané večery, opekačka  a nočné hľadanie škriatkov, skrývajúcich sa v chatkách ... Výlet do Banskej Štiavnice,  stôlňa Bartolomej ? Tam ich celou trasou sprevádzali permoníkovia, ktorým deti spriadali zaklínadlá na odkrytie zlatého pokladu...A oni  ich do rána navštívili: vymysleli na deti „škriatkovinu“ a odmenili krásnym príveskom..Tohtoročná škola v prírode bola slnečná, veselá, tvorivá, tanečná... proste super!!

fotoalbum september - október

AKTIVITA 5

Výstava Mokrade - poklady prírody

V piatok 27. 9. 2013 sa žiaci 6.A a 6.B triedy zúčastnili v rámci hodín biológie výstavy Mokrade – poklady prírody v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza.

Žiaci si prostredníctvom informačných panelov rozširovali vedomosti  v rámci environmentálnej výchovy.

fotoalbum september - október

AKTIVITA 4

Vyhodnotenie septembrového kola zberu papiera.

Vyzbierali sme 4 581 kg papiera. Zachránili sme 36 stromov.

Triedy                                   Jednotlivci           

1.miesto 9.B= 688 kg               1.miesto 9.B- Kováč Jakub    582 kg

2.miesto 6.A= 600 kg              2.miesto 6.A- Piaček Marek   463 kg

3.miesto 8.A= 514 kg               3.miesto 3.A- Tuliková Linda 385 kg          

fotoalbum september - október

AKTIVITA 3

Jesenné variácie.

Deti zo záujmového útvaru  Zvyky a tradície nášho regiónu  a Turistického 15. októbra 2013 v hornonitrianskom múzeu v Prievidzi objavovali  svet stromov a zvierat v jeseni. Poznávali jesenné plody, oboznamovali sa s ich významom v príprave obyvateľov lesa na zimu. Hádankami sa presviedčali, čím sa živia zvieratká v lese. V tvorivej dielni si každý vytvoril svoje zvieratko a hrou zisťovali čím sa kŕmia ich zvieratká, v akom prostredí žijú a ako sa chystajú na zimu. Na záver si vypočuli zvuky zvierat, ktoré môžeme počuť v tomto jesennom období v lese. Ďakujeme HNM za krásny zážitok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

fotoalbum september - október

AKTIVITA 2

Vyrezávanie tekvíc.

Deti zo záujmových útvarou Zvyky a tradície nášho regiónu a  Turistického si začiatok jesene spestrili vyrezávaním tekvíc v Prepošskej jaskyni. Od lektorky sa dozvedeli, že svietiace tekvice pred dverami odohnávajú zlých duchov. A prečo sa spája s Hellowenom? V USA si ľudia obliekali strašidelné kostými a zapaľovali ohne na odplašenie zlého deň pred večerom všetkých svätých. Vyrezávanie bolo zábavné a hlavne kreatívne,  deťom práca išla od ruky, využili svoju zručnosť a fantáziu, vytvorili  úžasné strašiaky o čom svedčia fotografie.

fotoalbum september - október

AKTIVITA 1

Les ukrytý v knihe.

26.júna 2013  žiaci 1.A triedy v súťaži „Naj lesná kniha “ svojou Zbierkou básni sa umiestnili v kategórií mladší žiaci na 2.mieste.Cenu si boli prevziať v meste Zvolen v národnom lesníckom centre.

fotoalbum september - október

 

 

EKOROK 2012/2013

Program projektu určený žiakom základných škôl na území mesta Prievidza.

 

Jednotlivé aktivity :

1)      Smeti preč!  Termín: priebežne počas trvania projektu  

2)      Ekospravodaj  (web spravodaj)  Termín: priebežne počas projektu, záverečné hodnotenie - apríl 2013

3)      Ekokaraoke - hudba a texty detí na enviromentálnu problemetiku – „Ochrana životného prostredia“.  Termín: marec 2013

4)      Zberové aktivity - Termín od 2.9. 2012 do 30.3. 2013

5)      Projekt "Zelená škola" - v tomto školskom roku sa naša škola do tejto časti nezapája

6)      Ekologická konferencia mesta Prievidza

7)      Deň Zeme - Termín: 19. apríla 2013 - tradičná aktivita na Námestí slobody

       DEŇ ZEME – 19. apríla 2013 - na Námestí slobody sa uskutoční záverečné vyhodnotenie celého projektu za účasti zástupcov

         mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

         Školy si pripravia prezentáciu aktivít, do ktorých sa počas trvania projektu zapájali alebo samy iniciovali (eko-galéria).

          

Novinky

Počet návštev: 1377986

Mapa