Navigácia

Partners

Pondelok 24. 11. 2014

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email: sj.zs.rastislavovapd@post.sk


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  Dňa 19.11.2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Olympiáda je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. V tomto školskom roku sa olympiády zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

 • Športové hry v ŠKD

  Hlasné povzbudzovanie a veľká radosť detí - to bola súčasť slnečného popoludnia 14. novembra na našom školskom dvore a multifunkčnom ihrisku. Dôvodom nebolo len krásne slnečné počasie, ale aj tradičné hry ako: Ide Pešek okolo, Na  tretieho, Červení a bieli, Uhorky, nehýbte sa! a ďalšie.
  Toto podujatie malo úspech u detí, ale zároveň splnilo aj ciele vyplývajúce z výchovného programu ŠKD - rozvíjať športové schopnosti u detí, pozitívny vzťah k športu pravidelnými pohybovými aktivitami a zároveň upevňovať svoje zdravie.
  Fotoalbum

 • E-testovanie T5

  Žiaci 5. ročníka vybraných základných škôl absolvujú elektronickú formu Testovania 5 (E-Testovanie 5) v dňoch 12. a 13. novembra 2014. Z našej školy sa pilotného E-testovania zúčastnili žiaci 5.C triedy. Po prvotných ťažkostiach s pripojením na server pri generálnej skúške minulý týždeň prebehlo testovanie dnes, 13. 11. 2014, bez väčších ťažkostí. viac...

 • Zaujímavé podujatie v HNM

  Vyšlo to takmer presne...12. novembra, čo je len jeden deň a 96 rokov od podpísania prímeria s porazeným Nemeckom v I. svetovej vojne sa žiaci 8. C zúčastnili výstavy venovanej tejto téme. Hornonitrianske múzeum si pripravilo expozíciu zameranú na mobilizáciu a dopad vojnových udalostí z rokov 1914 – 1918 na bežný život bežných obyvateľov. Dozvedeli sme sa zaujímavé a dojímavé fakty o priebehu vojny i o ľudských osudoch, ktoré vojna kruto poznačila. Výklad a tvorivá dielňa naplnili očakávania a načreli do témy, ktorá sa bezprostredne dotýkala ešte našich prastarých rodičov.

 • Imatrikulácia prvákov

  Tak ako každý rok, aj tohto roku boli naši prváčikovia dňa 11. 11. 2014 slávnostne prijatí do "stavu žiackeho". Svojim rodičom predviedli, čo všetko sa za prvé dva mesiace v škole naučili. Starší spolužiaci im pripravili zaujímavý program. Prváci aj ich rodičia zložili sľúb vzorného plnenia školských a rodičovských povinností. Fotoalbum

Novinky

Počet návštev: 963601

Mapa