Navigácia

Partners

Sobota 18. 4. 2015

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email:
  sj.zs.rastislavovapd@post.sk do 30.6.2015
  sjrastislavova@gmail.com


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Dobrú noc s rozprávkou v ŠKD

  Dobrú noc s rozprávkou v ŠKD

  Počuli ste o tom, že sa dá noc stráviť v škole? Z piatka na sobotu 10.4. – 11.4. 2015 si to vyskúšalo 50 detí školského klubu  už po šiestykrát. Stretli sme sa pre nás v netradičnom čase ovešaní spacákmi, karimatkami, batohmi a baterkami. Keď sa škola zahalila do tmy, deti pomocou fantázie spoločne prežívali príbehy hlavných hrdinov z knihy Z poľovníckej kapsy. Spisovateľ R. Moric napísal túto knihu, aby ukázal ľuďom, že príroda má svoje pravidlá. Tieto treba dodržiavať, aby mohla naďalej poskytovať svoju krásu všetkým, ktorí si ju vedia vážiť.

 • Testovanie9

  Dňa 15. apríla 2015 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka známe aj ako Testovanie9 či Monitor. V našej škole sa týka šesťesiatichôsmich žiakov 9 ročníka, ktorí budú rozdelení do šiestich skupín. Testovanie sa uskutoční v pavilóne B v čase od 7,50 do 11.25 hod. Po skončení testovania budú mať žiaci 9. ročníka z psychohygienických dôvodov skrátené vyučovanie. Zoznamy a rozdelenie žiakov do skupín bude zverejnené deň dva pred testovaním.

 • Najbližšie zasadnutie ŽP sa bude konať 13.04.2015 od 6,45 hod. v ŠMCV.

  Viac...

 • Veľkonočné prázdniny

  Už sa blížia sviatky jari

  tešia sa veľkí malí.

  dievky zas len báť sa budú,

  veď svoje šaty sušiť budú.

  Taká je Veľká noc,

  tá má svoju čarovnú moc.

  Veselé sviatky a veľkonočné prázdniny Vám želá Vaša Rastislavka.

 • „Morena, Morena, kde si prebývala

  už si svoju vládu nad nami stratila.“

  Touto piesňou a vynesením Moreny z našej školy  sa žiaci už tradične  rozlúčili so zimou a privítali jar. Takto si pripomíname zvyky a tradície nášho regiónu. Podobu slamenej figuríny niesli dievčence odeté v krojoch a spevom ľudových piesní očakávame príchod jari.

Novinky

Počet návštev: 1048789

Mapa