Navigácia

Partners

Štvrtok 11. 2. 2016

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com

  Školská jedáleň:
  email: sjrastislavova@gmail.com


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • ...pre malých i veľkých...

  "Prázdninové všeličo" v termíne od 29.2. do 4.3.2016 v Centre voľného času Prievidza.
   

  http://zsrastislavovapd.edupage.org/files/jarne_prazdniny.pdf

   

 • Dominik Foltán (9.A) zaznamenal  ďalší úspech vo vedomostnej súťaži. V okresnom kole geografickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 4. 2. 2016 sa umiestnil na skvelom 2. mieste a postúpil do krajského kola.
  Pekný výsledok zaznamenali  aj Juraj Pastierik (6.A) - 5. miesto, Miroslav Bugár (5.A)- 7. miesto.
  Umiestnenie ďalších našich účastníkov: Šárka Mičková (8.A) - 9. miesto, Marcel Šimko (6.A) – 15. miesto.

 • Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že dňom 5. februára 2016 končí obmedzená prevádzka školy. Riadne vyučovanie začína od pondelka 8. februára 2016.

  Ďakujeme všetkým za spoluprácu a podporu.

Novinky

Počet návštev: 1244117

Mapa