Navigácia

Partners

Nedeľa 20. 4. 2014

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email: sj.zs.rastislavovapd@post.sk


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Podporte! Rodičovské združenie pri Základnej škole na Ul. Rastislavova v Prievidzi a pomôžte škole s jej premenou na MODERNÚ ŠKOLU TRETIEHO TISÍCROČIA.

  Venujte nám 2% dane z príjmu!  podporte__RZZS_motivacny_list_2013.pdf

  Identifikačné údaje prijímateľa 2%:

 • Zdobili sme kraslice

  Kraslica patrí k symbolom Veľkej noci a jari. Príroda sa prebúdza a rodí sa nový život. Výroba kraslíc je jeden z druhov ľudového výtvarného umenia. Na Slovensku sa zachovalo najviac spôsobov ich ozdobovania. Počas „tvorivých dielní“, organizovaných Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi, veľmi pútavo porozprávala našim druhákom a tretiakom o zdobení kraslíc ľudová umelkyňa pani Bátorová. Rozprávala tiež o starých metódach, akými sa kedysi zdobili kraslice, ako napríklad prírodnými farbivami, ktoré sa pripravovali odvarmi a výluhmi z rôznych rastlín i farbenie cibuľovými šupkami. Fotoalbum
  Deti počas dopoludnia vytvorili veľkonočné kraslice, ukázali tak svoju tvorivosť a zručnosť. Ozdobené vajíčka, ktoré zhotovili, určite teraz zdobia nejednu domácnosť.

 • Slávik Slovenska 2014

  Súťaže v speve ľudových piesni sa zúčastnili deti z tried 1. až 3. ročníka. Aj napriek ťažkým povinným piesňam deti spievali s radosťou. Umiestnení speváci získali diplom a zúčastnení pochvalný list za účasť.
  Vyhodnotenie:
  1.miesto  Branislav Bátora 2.B
  2.miesto Sára Kolláriková 3.C
  3.miesto Júlia Svoreňová 1.A a Kiara Jalakšová 2.A

 • Rozhovory o prírode 2014

  Žiaci 6.B sa pod vedením triedneho učiteľa Mgr. Mária Meluša zúčastnili 11.apríla v priestoroch RKC Prievidza zaujímavého podujatia – Rozhovory o prírode 2014 (Živé prievidzské sídliská) na tému Vtáky. Žiaci sa aktívne zapájali do prednášky p. Mgr.Tatiany Šolomekovej PhD. Prednášky sa zúčastnil aj predseda Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi p. M. Měrka. Triedny kolektív spolu s triednym učiteľom sa dohodli  na ďalšej spolupráci na pripravovaných projektoch zameraných na ochranu významných živočíchov v našom okolí. Fotoalbum

 • Princezné na hrášku

  Dňa 4.4.2014 sa žiaci našej školy stali princeznami. Prečo? Zúčastnili sa výzvy Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. Po dohode so Slovenskými rekordami prebehol pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov v disciplíne –  LÍHANIE PRINCEZIEN NA HRÁŠOK. Učastníci rekordu mali na hlave korunku, oblečené šaty a ľahli si do kráľovskej postele, v ktorej bol skrytý hrášok a samozrejme skríkli AÚÚÚ! Všetko sledoval komisár Slovenských rekordov od 10.00 do 12.00 hod. Fotoalbum

Novinky

Počet návštev: 848327

Mapa