Navigácia

Partners

Nedeľa 1. 5. 2016

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com

  Školská jedáleň:
  email: sjrastislavova@gmail.com


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Dňa 22.4.2016 sa naši žiaci zúčastnili zaujímavej geologickej exkurzie. Navštívili sme mineralogické múzeum, absolvovali prehliadku malebnej Banskej Štiavnice – mestečka ležiaceho v kráteri vyhasnutej sopky a cestou domov sme si stihli „zaplávať“ v kamennom mori vo Vyhniach;-) 

  Fotoalbum

 • Blahoželáme našim "cestovateľom" po krajských kolách predmetových súťaží po školách a mestách v trenčianskom kraji v tomto školskom roku.

  Chemická olympiáda – kategória E, 21.4.2016, Nováky
  Dominik Foltán 9A - 2. miesto, Tomáš Svitok  9A – riešiteľ, (Mgr. Dana Píšová)

 • Našim deťom záleží na čistote v triedach a v okolí školy, upratovali neporiadok medzi pavilónmi. Starali  sa o zeleň, vysádzali kvety, bylinky. V zime prikrmovali vtáčiky, boli na besede s ornitológom pánom Slobodníkom. V októbri v týždni zdravej výživy ukázali, že im záleží na zdraví. Tretiaci vysádzali stromčeky, deti z krúžku Šikovníček vyčistili studničku v Hradci. Naše deti zbierajú nebezpečné batérie, starý papier, z listov, šípok a listov vyrábali stromy a výrobky z odpadových materiálov, zhotovovali plagáty o ochrane životného prostredia, organizovali výlety do prírody. Rastiskavka a jej žiaci sú skvelí, deťom záleží na prírode, jej ochrane a zveľadení.

 • Žiaci 3.A sa v knižnici stretli s lesnou pedagogičkou pani Jankejovou a spolu objavovali bohatstvo našich lesov ukrytých v knihách . Spolu čítali, plnili zaujímavé úlohy a spoznávali lesné plody.

Novinky

Počet návštev: 1340947

Mapa