Navigácia

Partners

Pondelok 22. 9. 2014

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email: sj.zs.rastislavovapd@post.sk


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Knižné hody

  Hornonitrianska knižnica v Prievidzi pripravila 17. septembra 2014 ďalší ročník celoslovenského podujatia Knižné hody. Na prezentácii pestrého programu, ktorý mal potešiť oči, osviežiť mozgové závity a zasýtiť dušu, sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Druhákom p. Kvetka Boráková  malým divadelným predstavením na terase knižnice predstavila Rozprávku o oslíkovi. Deti si z tejto akcie odniesli príjemný zážitok. Štrvrtáci sa stretli na besede s ilustrátorom Jurajom Martiškom, ktorý im rozprával o svojej obľúbenej technike tvorby. Zaujímavé pre žiakov bolo. že si mohli vyskúšať prácu ilustrátora. Žiaci tretieho ročníka strávili literárne popoludnie s pani primátorkou JUDr. Katarínou Macháčkovou, ktorá aj im prečítala rozprávku O oslíkovi od spisovateľa Jána Milčáka. Neodpustili si ani zvedavé otázky, aby sa dozvedeli niečo o jej detstve i práci. Tretiaci poďakovali pani primátorke za zaujímavé a pútavé čítanie, odniesli si darčeky aj zábavnú hru O putovaní Prievidzou. Fotoalbum

 • Internetová žiacka knižka

  Internetová žiacka knižka bude aktívna v druhej polovici septembra. Ďakujeme za trpezlivosť.

 •  

 • Rozlúčka s deviatakmi

  26. júna sa v prívetivých priestoroch firmy Humont  naši deviataci lúčili so základnou školou. Netradičná slávnosť  v exteriéri  pod zažatými lampášmi voňala kvetmi  a prázdninami. Pozvaní učitelia si vychutnali originálny program a následne skvelé pohostenie.  Dievčatá zmenené šatami na dámy a chlapci na pánov ukázali svoju tvorivosť a zodpovedný prístup k tomu, čo robia. Výsledok bol perfektný a presne takýto pocit si pozvaní učitelia odnášali domov.  Ešte raz, milí deviataci, ďakujeme a prajeme všetko dobré! Fotoalbum

Novinky

Počet návštev: 927087

Mapa