Navigácia

Partners

Sobota 23. 8. 2014

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email: sj.zs.rastislavovapd@post.sk


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Rozlúčka s deviatakmi

  26. júna sa v prívetivých priestoroch firmy Humont  naši deviataci lúčili so základnou školou. Netradičná slávnosť  v exteriéri  pod zažatými lampášmi voňala kvetmi  a prázdninami. Pozvaní učitelia si vychutnali originálny program a následne skvelé pohostenie.  Dievčatá zmenené šatami na dámy a chlapci na pánov ukázali svoju tvorivosť a zodpovedný prístup k tomu, čo robia. Výsledok bol perfektný a presne takýto pocit si pozvaní učitelia odnášali domov.  Ešte raz, milí deviataci, ďakujeme a prajeme všetko dobré! Fotoalbum

 • Tretiaci v Jánošíkových Dierach

  Ani si nevieme predstaviť lepšie zakončenie školského roka, ako dobrým výletom. Ten tohtoročný sa nám, tretiakom, skutočne vydaril. 
  Jánošíkove Diery - sú jednou z najkrajších turistických trás národného parku Malá Fatra. Jedná sa o sústavu tiesňav a kaňonov v národnej prírodnej rezervácii Rozsutce, s množstvom prekrásnych vodopádov a rebríkov. My sme na seba hrdí, pretože sme všetky „nástrahy“ zdolali a vrátili sa domov s množstvom nových zážitkov. Nech žijú výlety! Fotoalbum

 • Pekný úspech dosiahli naši chlapci a dievčatá v školskom roku 2013/2014 v športových súťažiach. Naša škola obsadila 2. miesto medzi prievidzkými školami a vynikajúce 3. miesto v okresnom bodovaní.

  Všetkým, ktorí reprezentovali školu ďakujeme, blahoželáme a držíme palce aj v budúcich športových súťažiach.

 • EKO súťaž - ocenenie

  V piatok 20.6.2014 primátorka mesta Katarína Macháčková ocenila družstvo žiakov 2.C triedy za získanie 3. miesta v Eko-súťaži, vyhlásenej v rámci projektu EKOROK 2014. Fotoalbum

Novinky

Počet návštev: 900992

Mapa