Navigácia

Partners

Sobota 1. 11. 2014

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email: sj.zs.rastislavovapd@post.sk


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Jabĺčko pre starých rodičov

  Rok ubehol ako voda a deti školského klubu sa po šiestykrát stretli so starými rodičmi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pestrý kultúrny program „Jabĺčko pre starých rodičov“ si deti pripravili s detskou milotou a úprimnosťou pod vedením pani vychovávateliek. Čarovná atmosféra jabĺčkovej jesene dňa 23. októbra raz-dva naplnila našu školu milými hosťami. Podujatia sa zúčastnili  i poslanci mestského zastupiteľstva, páni G. Čauder, Ing. J. Polerecký a J. Urík  ktorí pozdravili prítomných aj v mene pani primátorky mesta a predali pani riaditeľke školy PaedDr. Václave Juríkovej symbolický šek v hodnote 200€. Súčasťou podujatia bola prezentácia a ochutnávka výborných koláčikov, ktoré  priniesli so sebou staré mamy. Osviežením boli vtipné súťaže vnúčat so starými rodičmi a odmenou sa stal potlesk, ktorý znel neustále. V tento slávnostný deň sme sa  stretli tri generácie a bolo to príjemné obohatenie pre nás všetkých. Najväčšie „ďakujeme“ patrí práve Vám, naši milí starí rodičia, za Vašu múdrosť, lásku a obetavosť, ktorú od Vás dostávame. Fotoalbum

 • Oznam o riaditeľskom voľne

  V dňoch 29.10.- 02.11.2014 budú v škole prebiehať čiastočné rekonštrukčné práce – oprava zatekajúcich chodieb. Z uvedeného dôvodu udeľuje riaditeľka školy dňa 29.10.2014 riaditeľské voľno (deň pred jesennými prázdninami). Na deň riaditeľského voľna je možné prostredníctvom žiackej knižky alebo e-mailovej pošty riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com prihlásiť deti na činnosť v ŠKD, ktorá bude v prípade záujmu zákonných zástupcov detí zabezpečená dňa 29.10. od 07,00-16,00 hod. avšak bez možnosti stravovania sa v školskej jedálni (strava bude automaticky odhlásená). Treba deti vybaviť suchou stravou. Nevyhnutnou podmienkou je oznámiť záujem o ŠKD do 27.10. najneskôr do 15,00 hod.

 • Tutanchamón a jeho poklady - výstava

  Hoci nám počasie neprialo a obloha vytrvalo smoklila, predsa malo vyše šesťdesiat žiakov našej školy dôvod na radosť. V piatok 17. októbra sme sa spoločne vybrali do Bratislavy, na výstavu venovanú faraónovi Tutanchamónovi a pokladom objaveným v jeho hrobke. Pútavý výklad a expozícia zaujala všetky ročníky.  Veľkoleposť  vystavených predmetov rovnako ako samotný príbeh objavu hrobky nás skutočne oslovili. Veď  o čo lepšia je hodina dejepisu priamo v múzeu ako nad otvorenou učebnicou v triede... Fotoalbum

 • Štvrtáci na kultúrnom predstavení v Nitre

  Kto by nepoznal dobrodruha Ferda? Odvážneho mravca, ktorý opustil mravenisko a vybral sa v ústrety nebezpečenstvám sveta! Zažil prvú lásku i prvé sklamanie! Musel čeliť nebezpečenstvám, ktoré naňho číhali na celkom obyčajnej lúke!

  Nitrianske Divadlo Andreja Bagara opäť nesklamalo! Čarovný svet chrobákov, skvelá choreografia, akrobatické čísla. Úsmevné predstavenie Ferda Mravca bolo nezabudnuteľným spoločenským a kultúrnym posunom, ktorý zanechal medzi štvrtákmi skutočný divadelný zážitok.

 • Stop! Pozor! Voľno!

  Aj tieto pokyny si mohli vyskúšať žiaci prvého stupňa, ktorí sa zúčastnili vyučovania dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v MŠ Nábrežie sv. Cyrila. Ihrisko sa razom zaplnilo šoférmi a chodcami, ktorí oduševnene plnili svoje úlohy. Na pravidlá cestnej premávky boli upozorňovaní a vopred pripravení od inštruktorov autoškoly EKO UNIVERS. Ďakujeme materskej škole za poskytnutie priestorov ich dopravného ihriska. Fotoalbum

Novinky

Počet návštev: 950496

Mapa