Navigácia

Partners

Utorok 1. 12. 2015

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email:
  sj.zs.rastislavovapd@post.sk do 30.6.2015
  sjrastislavova@gmail.com


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Inmatrikulácia prvákov

  Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli žiaci deviateho ročníka. Vo štvrtok 26.novembra pozvali prváčikov a ich rodičov, najbližších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu. Podujatie obohatil kultúrny program žiakov. Aj tentoraz bol originálny. Nástup v sprievode športovkýň, ktoré niesli lopty, bol postojom deviatačiek, že na našej škole sa plne venujeme nielen vzdelávaniu, ale aj športovaniu. Úvodom zaujal disko-tanec tretiakov z 3.A. Moderátorky sa snažili pomáhať prváčikom, aby prešli skúškou, ktorú si na nich prichystal Honoris cauza. Slávnostnou imatrikuláciou a prváckou prísahou boli prváci prijatí do veľkej rodiny žiakov Základnej školy Ul. Rastislavova, Prievidza. Aby bolo všetko spečatené, detičky si prevzali čokoládovú medailu a imatrikulačný list. Pani zástupkyňa poďakovala a pochválila prváčikov ako zvládli svoju prvú veľkú úlohu, ale nezabudla ani na Sľub rodičov. Tí sľúbili v rodičovskej prísahe pomoc a ochranu svojim ratolestiam. Nádherným spevom ľudovej piesne, hrou na husliach a gitare sme sa rozlúčili a ukončili program. Fotoalbum

 • Hravo ži zdravo

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci 5. ročníka zapojili do obľúbenej interaktívnej vedomostnej súťaže z oblasti zdravej výživy a životosprávy Hravo ži zdravo.
  Pre tých najlepších sú pripravené zaujímavé ceny.

 • Testovanie piatakov

  Testovanie 5-2015 sa uskutočnilo 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnili sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, na našej škole 61 žiakov. Klasickú papierovú formu testovania z matematiky a slovenského jazyka a literatúry si vyskúšalo 35 žiakov. 26 piatakov si vyskúšalo E-TESTOVANIE 5-2015, čo je elektronická forma testovania žiakov 5. ročníkov základných škôl. Je rovnocenné s papierovou formou Testovania 5. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.

 • Dopravná výchova v ŠKD

  Ako je to možné ? Chodci prechádzajú cez cestu z jednej strany na druhú, autá odbočujú, zastavujú. Každý vie, čo má robiť. Motocykle nevrážajú do chodcov, autá nezrážajú cyklistov a chodci si navzájom neprekážajú. Ale to iba vtedy, keď všetci poznajú a dodržiavajú pravidlá cestnej premávky. Aj my sa v  školskom klube venujeme dopravnej výchove. V novembri sme sa spoločne stretli v ŠMCV na pútavej prezentácii jednoduchých dopravných situácii a v závere si deti overili svoje vedomosti v malom dopravnom kvíze. Fotoalbum

 • Stridžie dni - tajuplné obrady zimného slnovratu.

  „Ak na Katarínu stojí hus na ľade, budú Vianoce na blate...“ Deti zo záujmového krúžku Šikovníček sa zúčastnili stridžích dní v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Spoznali čary na Ondreja, oboznámili sa s patrónkou baníkov Barborou, aj zaujímavou históriou Mikuláša a zvykov Lucie. Nezabudli ani na pranostiky a povery v období od Lucie do Vianoc.
  Deti si vyskúšali, ako sa brániť zvýšenej aktivite stríg a bosoriek. Aj preto obdobie od 25.novembra do 21. decembra dostalo spoločný názov „stridžie dni.“ Dramatizácia niektorých aktivít bola zážitkovým poznaním. Ďakujeme HNM za túto zaujímavú aktivitu. Fotoalbum

Novinky

Počet návštev: 1187908

Mapa