Navigácia

Partners

Štvrtok 18. 12. 2014

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email: sj.zs.rastislavovapd@post.sk


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Aby bolo šťastie neodbytné, láska nekonečná, zdravie dokonalé, problémy vzdialené a budúcnosť skvelá.

 • Šaliansky Maťko - súťaž v prednese povestí

  Dňa 15.a 17. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v kategóriách:

  I. kategória /2. a 3. roč./

  1. miesto: Lucia Szelleová - 3.B
  2. miesto: Matúš Srna - 2.A
  3. miesto: Nina Mária Klementovičová - 2.B

  II. kategória /4. a 5.roč./

 • Oznam školskej jedálne

  Z dôvodu vyúčtovania stravných limitov na stravu, prosím stravníkov, ktorí majú záujem odhlásiť sa zo stravy na dni:  

  18.12. 2014  -  ŠTVRTOK a 19.12. 2014  -  PIATOK urobte tak  do STREDY 17.12. 2014 do 8.00 hodiny

  Odhlášky je možné vykonať

  -  e mailom: sj.zs.rastislavovapd@post.sk

 • Do you speak English?....

  Niektorí naši žiaci dokonca veľmi dobre. V utorok 9.12.2014 si zmerali sily a znalosti najlepší z najlepších v olympiáde z anglického jazyka. Svoje zručnosti si preverili v gramatike, slovnej zásobe, posluchu a čítaní s porozumením a nakoniec aj v ústnom prejave. Každý z účastníkov dosiahol vynikajúce výsledky, ale zvíťaziť mohol iba jeden v každej kategórii, ktorý nás bude reprezentovať v okresnom kole.

 • Krehká krása a 9.A

  V čase adventu, dňa 8.12., navštívili mladí historici Hornonitrianske múzeum. Tentokrát sa nechali unášať krehkou krásou starých vianočných ozdôb. Vystavené exponáty im však neboli cudzie, pretože s mnohými sa už stretli u starých rodičov. Výstavu im vekuprimerane vynikajúco priblížil lektor múzea. Po prehliadke vianočných ozdôb si žiaci prezreli stálu expozíciu múzea.

Novinky

Počet návštev: 976496

Mapa