Navigácia

Partners

Piatok 22. 5. 2015

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email:
  sj.zs.rastislavovapd@post.sk do 30.6.2015
  sjrastislavova@gmail.com


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Naši budúci prváci

  Všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a zapísali svojich nastávajúcich "prváčikov" do 1. triedy v školskom roku 2015/2016, srdečne ďakujeme...

  Zároveň Vás pozývame na úvodné rodičovské združenie budúcich prvákov, ktoré sa uskutoční v utorok 2. júna 2015 o 16.00 hod. v školskej jedálni.

 • Medzinárodné meranie TIMSS 2015

  Vo štvrtok 21. mája 2015 sa vybraní žiaci 4. ročníka zúčastnili medzinárodného testovania TIMSS. Zaradili sa tak k asi 5 500 žiakom z vybraných 200 škôl na Slovensku.

  IEA TIMSS sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4. ročníka ZŠ a 8. ročníka ZŠ alebo 4. ročníka OGY a od roku 1995 sa uskutočňuje pravidelne v štvorročných cykloch aj na Slovensku. TIMSS sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania a popri monitorovaní žiackych výkonov venuje pozornosť aj postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 3 druhy dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre učiteľa a dotazník pre školu (určený riaditeľovi školy).

 • Piataci na stretnutí s Jurajom Jánošíkom

  Kto by nepoznal Juraja Jánošíka! Taký človek sa asi na Slovensku nenájde, ale aj napriek tomu sa piataci veľmi tešili na stretnutie s hrdinom v Starom divadle v Nitre. 19. mája sme za ním teda všetci spoločne vybrali.

  Divadelné predstavenie spojilo hercov a bábky tak dokonale, že sme úplne zabudli na to, že sme už veľkí a bábky nás nebavia. Omyl, boli perfektné a celkom dospelácke. Celé divadelné predstavenie bolo navyše plné piesní ,  tanca a humoru.

 • Biologická olympiáda

  Dňa 14.5.2015 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. V kategória D našu školu reprezentoval Jakub Kmeť zo  7.A triedy.  A veľmi úspešne – skončil na 3. mieste!

  BLAHOŽELÁME!!!

 • Športový úspech

  Najcennejšie umiestnenie v  rámci Slovenskej republiky je v každom športe určite umiestnenie a medaila z Majstrovstiev Slovenskej republiky, či už ide o seniorskú alebo o mládežnícku kategóriu. 

  Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v jude, ktoré sa konali v Rimavskej Sobote dňa 16.5.2015 za účasti 35 klubov celého Slovenska, reprezentovala svoj klub aj žiačka našej školy Laura Sýkorová zo 7. B triedy. A veľmi úspešne! Získala 2. miesto v kategóri starších žiačok.

Novinky

Počet návštev: 1065553

Mapa