Navigácia

Partners

Nedeľa 29. 3. 2015

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email:
  sj.zs.rastislavovapd@post.sk do 30.6.2015
  sjrastislavova@gmail.com


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Generálna skúška E-Test Testovanie9

  Dnes 25.3.2015 sa uskutočnila generálna skúška Testovanie9 - E-test pre žiakov 9. ročníka. Generálnej skúšky sa zúčastnilo 32 žiakov tried 9A a 9C triedy. Po menších technických problémoch žiaci 9. ročníka vo väčšine prípadoch E - test úspešne ukončili. Generálna skúška im pomôže rozhodnúť sa či dajú prednosť papierovej klasike alebo vyskúšajú prostredie E-test dňa 15. apríla 2015 pri ostrom testovaní známom aj ako monitor či Testovanie9.

 • Skrátené vyučovanie

  Dňa 27.3. 2015  t. j. PIATOK

  bude z organizačných dôvodov  skrátené vyučovanie.

  I. stupeň končí vyučovanie o 11.25 hod

  II. stupeň končí vyučovanie o 12.20

  poobedná činnosť ŠKD  skrátená do 15,00 hod.

  Za porozumenie a dodržanie prevádzkových hodín Vám vopred ďakujeme.

 • Báje v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi

  Marec bol pre žiakov šiesteho ročníka skutočne mesiacom knihy. Všetky triedy navštívili knižnicu, aby tento zázračný priestor naplnili svojou zvedavosťou. A na túto chorobu má liek dobrá známa, pani Kupcová, ktorá si pre nich pripravila zaujímavú tému. Báje. Grécke i slovenské, vážne i veselo. Okrem vypočutia si úryvkov známych mýtov sa mohli zahrať i zasúťažiť si a tak si overiť všetko, čo sa naučili na hodinách literatúry. Ďakujeme!

 • Biblická olympiáda

  Dňa 12.3. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády v Gymnáziu V.B. Nedožerského v Prievidzi. Za našu školu sa zúčastnilo trojčlenné družstvo z triedy 8.A - Tamara Michalcová, Marek Krško, Tomáš Svitok. Žiaci si zmerali vedomosti s ostatnými školami v našom regióne a obsadili výsledné 5. miesto.

 • Rozprávkové vretienko - okresné kolo

  Dňa 3. marca sa v priestoroch CVČ Spektrum Prievidza uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko. V 1. kategórii našu školu reprezentovala Bibiana Helbichová textom od Jozefa Horáka Povesti a divy a získala 2. miesto.

  V 2. kategórii súťažila Monika Struhárová  prednesom rozprávky Gido Búbeľa a získala 3. miesto.

Novinky

Počet návštev: 1039653

Mapa